Privacybeleid

Privacyverklaring

 

DPM Signage hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparantie informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

 

Gegevens DPM Signage

Wij zijn een bedrijf op het gebied van narrowcasting, oftewel plaatsgebonden beeldschermcommunicatie. De directie wordt gevormd door de heer H.C.P. (Hendrik) Geerts en MF. (Martijn) Scholten.  Onze contactgegevens zijn als volgt:

 

ADL Video B.V. (DPM Signage is an ADL video company)
Droogdokkeneiland 27b
5026 SP Tilburg
Tel. 013 737 0074
info@digitalpixelmarketing.nl
www.digitalpixelmarketing.nl

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

DPM Signage verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn particuliere klanten en relaties, contactpersonen bij zakelijke klanten en relaties, medewerkers, of contactpersonen bij onze eigen zakelijke dienstverleners.

 

Ook verwerken wij persoonsgegevens in opdracht van derden, zonder zelf het doel of de middelen van de verwerking te bepalen. Wij krijgen deze persoonsgegevens in dat geval aangereikt van onze opdrachtgever en voeren louter op basis van diens instructies een bepaalde verwerking uit. Denk aan het plaatsen en hosten van content op door ons bij onze opdrachtgevers geplaatste beeldschermen.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende doelen en gronden:

  • om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en dus uitvoering te geven aan gesloten overeenkomsten;
  • voor zover dat nodig is om overeenkomsten tot stand te brengen, bijvoorbeeld bij het uitbrengen van een offerte;
  • om het aanbod van onze producten en diensten beter aan te sluiten op de voorkeuren van u als (potentiële) klant;
  • omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld om te kunnen communiceren, in contact te kunnen blijven en/of in contact te kunnen komen met voormalige, huidige en potentiële klanten en relaties;
  • en in een voorkomend geval omdat we dat wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor het doen van onze belastingaangifte.

 

Indien nodig, kunnen wij uw toestemming vragen voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven. U hebt dan te allen tijde het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Alleen indien dit noodzakelijk is in verband met de bovenstaande doelen en gronden, verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze informatie kan onder meer bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens (waaronder e-mail en telefoonnummer), bankrekeningnummer(s), BSN, IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website en andere persoonsgegevens die benodigd zijn in verband met de bovenstaande  doelen en gronden. U kunt van ons als verwerkingsverantwoordelijke verwachten dat wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content van de beeldschermen die onze opdrachtgevers van ons hebben afgenomen. Als daarop persoonsgegevens worden getoond, zijn wij aldus niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het gebruik van die persoonsgegevens. Mocht u op een door ons geplaatst beeldscherm uw eigen persoonsgegevens tegenkomen en van mening zijn dat deze onrechtmatig zijn verwerkt, neem dan contact op met de partij waar het beeldscherm is geplaatst.

 

Beveiliging

DPM Signage heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door ons verwerkte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@digitalpixelmarketing.nl.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

DPM Signage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na afronding van een overeenkomst worden de persoonsgegevens die in verband met die overeenkomst zijn verwerkt, in ieder geval bewaard zolang de kans bestaat dat nog nacontact plaats kan gaan vinden. Persoonsgegevens die u ons verstrekt via het contactformulier op onze website bewaren wij maximaal gedurende één jaar, tenzij u toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DPM Signage verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is om de bovenstaande doelen te realiseren. Er vindt in geen geval doorgifte van persoonsgegevens plaats naar landen buiten de Europese Unie, zonder dat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DPM Signage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

DPM Signage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DPM Signage) tussen zit.

 

Website

DPM Signage gebruikt op haar website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, smartphone of ander device.

 

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Analytische cookies leveren ons informatie op over hoe onze website wordt gebruikt. Tracking cookies houden uw surfgedrag bij en zorgen ervoor dat u content en advertenties te zien krijgt die voor u relevant zijn.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Wij maken gebruik van Google Analytics. Hierdoor ontkomen wij er niet aan dat bepaalde (digitale) persoonsgegevens, zoals (delen van) IP-adressen van websitebezoekers, kunnen worden overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Google is in het bezit van een Europees-Amerikaanse Privacy-Shield-certificering en heeft verklaard te voldoen aan de principes van het Privacy Shield, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op en hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Sociale media

Wij maken gebruik van sociale media (Facebook e.d.). Indien wij persoonsgegevens op onze sociale media-accounts plaatsen, gebeurt dat altijd ter verwezenlijking van de doelen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Op berichten die derden op onze sociale media-accounts plaatsen hebben wij geen directe invloed en daarvoor aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid. Mocht u op onze sociale media-accounts ongewenst persoonsgegevens van uzelf tegenkomen, neem dan contact met ons op. Gegevens die u zelf publiceert op een van onze social media-accounts kunnen bovendien (automatisch) worden verwerkt door de betreffende social media-providers. Dit spreekt voor zich, maar wij vinden het toch goed u hier nog eens op te wijzen.

Hyperlinks naar andere websites

Op onze website en/of sociale media-accounts kunnen hyperlinks naar andere websites worden opgenomen. DPM Signage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites met uw privacy omgaan. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op verwerkingen door DPM Signage.

 

Rechten van betrokkenen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging bij ons indienen.  Indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u een bezwaar toesturen en/of een verzoek om verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen hebt bij hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u ons echter ook altijd vragen om een mondelinge toelichting. Wij geven die graag.

 

U kunt uw bezoek of bezwaar richten aan info@digitalpixelmarketing.nl. Om er zeker van te zijn dat het bericht van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10-01-2024.