Next steps bij interne communicatie


Hoe nu verder met interne communicatie?

1. Bepaal binnen de organisatie wie er verantwoordelijk is voor de interne communicatie.
2. Waar komt relevante informatie vandaan?
3. Maak duidelijke communicatiekanalen aan, zoals een interne website, intranet of een narrowcastingsysteem om de relevante informatie op te delen.
4. Maak een planning om content op te stellen en houvast te bieden wanneer deze content gedeeld moet worden.
5. Zorg voor regelmatige updates en informatie-uitwisseling via deze kanalen.

Wanneer deze stappen gevolgd worden is de kans groot dat er een succesvol intern communicatieplan is opgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website: //bit.ly/3j9sN7Y 

#internecommunicatie #narrowcasting #DPMSignage

attachment

Comments are closed.