Next steps bij externe communicatie


Externe communicatie, hoe verder?

1. Bepaal wat er met de externe communicatie bereikt wil worden? Stel doelen op.
2. Bedenk met welk publiek er gecommuniceerd zal worden, verschillende groepen moeten op een eigen manier bereikt worden.
3. Om de boodschap te verspreiden dient goed gekeken te worden naar het juiste platform waarop gecommuniceerd zal worden. Denk aan social media, persberichten, webinars of narrowcasting.
4. Maak een planning om content op te stellen en houvast te bieden wanneer deze content gedeeld moet worden.
5. Hou de content kort en eenvoudig, maar toch krachtig om de aandacht te trekken en te houden.
6. Herhaling van content is goed om de boodschap te onthouden, maar zorg er wel voor dat dit op verschillende manieren gedaan wordt.

Wanneer deze stappen gevolgd worden is de kans groot dat er een succesvol extern communicatieplan is opgesteld.

Voor meer informatie over narrowcasting, klik hier: //bit.ly/41eMGvG 

#externecommunicatie #narrowcasting #DPMSignage

attachment

Comments are closed.