e-mail disclaimer

Prijzen zijn exclusief BTW
Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Digital Pixel Marketing zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Digital Pixel Marketing geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Digital Pixel Marketing u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Digital Pixel Marketing u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).